Ζέφυρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Zephyrus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Ιούλιος Βαλέριος 195.11 (Berve αρ. 337)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 318 αρ. 2.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία τον 4ο/3ο αι. π.Χ. στη Δαλματία. Τελευταία μαρτυρία τον 1ο αι. μ.Χ. στην Καμπανία της Κάτω Ιταλίας.

Στρατιώτης για τον οποίο αναφέρεται ότι έδωσε νερό στον βασιλιά.