Ξύστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Xustus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Xystus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Syxtus (βυζ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 239 μ.Χ., IG X.2.1.158.9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25