Ξεναρίστη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 820 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 343 (3) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα)  μέσα 4ου αι. π.Χ., SEG XLV 803B 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9