Ξάνθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσάνθος (τέλη 6ου αι. π.Χ., Αθήνα), Xantus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Xanthus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XXXII 642 (2) ελλην. περ., SEG II 400 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.248II.5 (4) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς)  3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.201.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
84