Ξάνθιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσάνθιππος (6ος/5ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ξάνθιππως (5ος αι. π.Χ., Σκυθία), Ξανθίππειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Λάρισα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 3ος αι. π.Χ.,  IG II2.9266 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 8 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 265-255 π.Χ., SGDI 2588.2 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ. TAPA 69 (1938), 48 αρ. 3.16 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
89