Ξανθίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ. ΕΚΜ 1, Βέροια 369 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη)  1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.32 (3) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 300 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: