Βύζος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Προυπτοσουρήνοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 1051.1 & 4 (= 1082 =  Pilhofer 456) πρβ. BCH 47 (1923), 75 αρ. 34 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Heuzey 1868, 229

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία. Όνομα μυθολογικού προσώπου. Θρακικής προέλευσης (Heuzey 1868).

Γεωγραφική διασπορά: