Βύτιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 605

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πιθανόν προγενέστερη η μαρτυρία από τις Μυκήνες τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία η μαρτυρία από τη Μακεδονία.

Γεωγραφική διασπορά: