Βούλαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Bularchus (7ος αι. π.Χ., Ιωνία), Βόλαρχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;350 π.Χ., SEG XXXVIII 671.9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Ιωνία, α΄μισό του 7ου αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Εύβοια τον 1ο αι. π.Χ.