Βουκόλις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. μ.Χ., SEG L 618.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη πιθανή αναφορά από τη Βοιωτία τον 2ο αι. π.Χ. Απαντά και ως θηλυκό (Βιθυνία, αυτοκρ. περ.)

Γεωγραφική διασπορά: