Βουκεφάλεια

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά s.v.

Βιβλιογραφία: 

Δήμιτσας 1874, 2ο μέρος, 272 σημ. 1. Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 121 σημ. 3

Γεωγραφική διασπορά: