Βοῦρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.37

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά και προσωπογραφικά σχόλια βλ. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 236-237.

Σχόλια: 

Πρωιμότερες αναφορές από τη Βοιωτία την ελληνιστική περίοδο. Τελευταίες αναφορές από τη Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) τον 1ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: