Βοΐδιον

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βοιΐδιον (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 755 & XXXVIII 650

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά στην Αθήνα την αυτοκρ. περ.