Βλάστη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Blaste (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Βλάσθη (3ος-5ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-Άρνισσα) μέσα του 2ου αι. μ.Χ., EAM 122

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 94 σημ. 4

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αττική. Τελευταία αναφορά από τη Σικελία (Συρακούσες) τον 3ο-5ο αι. μ.Χ.