Βίττων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βιττώνεος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Λέσβος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;π. 355-349 π.Χ., TAPA 69 (1938), 55 αρ. 7.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από την Όλυνθο τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Τήνο τον 1ο αι. π.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: