Βιθυνικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Bithynicus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Βιθυνεικός (αυτοκρ. περ., Θράκη), Βειθυνικός (σε όλες τις υπόλοιπες μαρτυρίες)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.810

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά στην Πομπηία, 1ος αι.π.Χ.-1ος αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.