Βίθας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βείθας (σε όλες τις μαρτυρίες, 2ος-3ος αι. μ.Χ.)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μέσα 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.219.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία, τον 2ο αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Θράκη τον 3ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: