Βήρυλλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Beryllus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Berullu[s] (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., ΙG X.2.1.241AII.20 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά στην Πομπηία, 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ. Τελευταία αναφορά στην Κιλικία τη βυζαντινή περίοδο.