Βίλθης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βίλθεος (γεν.)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρέψα) πριν το 348 π.Χ., SEG XXXVII 583.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV.  Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 234· Hatzopoulos 2000, 109.

Σχόλια: 

Όνομα μοναδικής αναφοράς. Δεν μαρτυρεί μακεδονική επίδραση ή παρουσία στην περιοχή. 

Γεωγραφική διασπορά: