Βίλιστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.73, 77 (3) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 250 μ.Χ., SEG XLVI 800A.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Papazoglou 1988· Hatzopoulos 1999· Παπανικολάου 2012, 173. 

Σχόλια: 

Αποκλειστικά μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας (φωνητική παραλλαγή-γραφημική εναλλαγή του Φίλιστος, βλ.). Το όνομα απαντά δύο φορές στους καταλόγους των εφήβων από τη Στύβερρα και επισημαίνεται η διαλεκτική (μακεδονική) γραφή Β (Papazoglou 1988). Ο Hatzopoulos (1999) θεωρεί αναξιόπιστη την υπόθεση  περί "βρυγικής" ετυμολογίας (βρυγική ρίζα bil- αντίστοιχη προς την ελλ. phil- και βρυγικός σχηματισμός υπερθετικού αντίστοιχος του ελληνικού). Και η Παπανικολάου (2012, 173) συγκαταλέγει το όνομα στα παράγωγα του επιθ. φίλος, τα οποία εμφανίζουν γραφημική εναλλαγή Β/Φ.

Γεωγραφική διασπορά: