Βιλίστα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βλ. και Φιλίστα.

Χρονολόγηση: 
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Νέος Μαρμαράς) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 600 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hatzopoulos 1987

Σχόλια: 

Όνομα μοναδικής αναφοράς.

Γεωγραφική διασπορά: