Βίκτωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1035.1 (= IGB III 1019) (2) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 3ος αι. μ.Χ., Ελληνικά 29 (1976), 274

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 180 αρ. 17.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά στην Αθήνα την αυτοκρατορική περίοδο. Τελευταία αναφορά από τη Σαρματία τον 4ο αι. μ.Χ.