Βιακράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) 4ος/3ος αι. π.Χ., Ét. Thas. 3, 318 αρ. 111

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 191 αρ. 4.

Σχόλια: 

Σύνθετο όνομα. Μοναδικής αναφοράς.

Γεωγραφική διασπορά: