Βέβαιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Κελλίον) αυτοκρ. περ., Αθηνά 25 (1913), 410 αρ. 54 (= SEG XLIX 772)  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Κανατσούλης 1955, αρ. 491.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αθήνα τον 3ο-2ο αι.π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες από την Καρία τον 2ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: