Βεσσός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βέσσον (Πλούταρχος)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία) ελλην. περ., Πλούταρχος, Ηθικά  553D-F

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς. Μαρτυρείται και ως εθνωνύμιο: Ηρωδιανός, Στράβων κ.ά.                                                    

Αίλιος Ηρωδιανός, De prosodia catholica 3.1.208.3-4: "Τὰ εἰς σος δισύλλαβα ἔχοντα καὶ ἕτερον  κλιτικὸν ἐν τῇ πρὸ τέλους συλλαβῇ μὴ κατὰ πάθος ὀξύνεται, Βεσσός τὸ ἐθνικόν, Βέσσος".

Γεωγραφική διασπορά: