Βέρρυλος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988

Γεωγραφική διασπορά: