Βερόη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Beroe (4ος/3ος αι. π.Χ., Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 165 (= SEG XLVII 1008)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Ήπειρο, 4ος-3ος αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.