Βερενίκη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βερενίκα (βλ. λήμμα), Βερνίκα (βλ. λήμμα), Βερονίκη (αυτοκρ. περ., Ήπειρος / 5ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία· βλ. λήμμα), Βερονείκη (βλ. Βερονίκη), Βερνείκη, Βερενείκη (1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Βερνίκη (1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Beronice (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Berenice (1ος αι. π.Χ., Θεσσαλονίκη / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Veronice (αυτοκρ. περ., Σικελία), Beronice (1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 340-278 π.Χ., RE (9)· Berve 1926, 211· PP 14497 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 275-246 π.Χ., RE (10)· PP 14498 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 273-220 π.Χ., RE (11)· PP 14499· IG IX.12.1.56c  LGPN I s.v. (3) (4) Μακεδονία < Αιτωλία ;239-238 π.Χ., RE (12)·  PP 14500· IG IX.12.1.56e· πρβ. ZPE 138 (2002), 145 (5) Μακεδονία < 193 π.Χ., Robert, Hell. 7ος τόμ., σ. 9-10, 4, 30 (6) Μακεδονία < 120-80 π.Χ., RE (13) & s.v. Kleopatra (21)·  PP 14522 (7)  Μακεδονία < π. 80-55 π.Χ., RE (14)· PP 14502 (8) Μακεδονία < Αίγυπτος 63 π.Χ., POxy 1644, 6 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μέσα 1ου αι. π.Χ., IG X.2.1.378· Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 65 (χρονολόγηση) (10) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος-3ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 787 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
63
Βιβλιογραφία: 

LGPN I s.v. LGPN IV. Για γλωσσικά σχόλια βλ. Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α. & 1976 [1988], 406 κ.α. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 280 αρ. 26, 27, 28· 281 αρ. 29, 30·  478 αρ. 6. Beloch, GG III (2), 180-181· Grainger 1997, 39· La'da 2002, E1543.

Σχόλια: 

Σύνθετο όνομα ελληνικής ετυμολογίας, που φέρουν γυναίκες της μακεδονικής δυναστείας των Πτολεμαίων. Πανελλήνιας διάδοσης κατά την ελληνιστική περίοδο. Παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον συμφωνισμό του (βλ. και Φερενίκη). Ο Kalleris (1954 & 1976, 291, 293, 359, 365, 372, 375, 406, 409-413, 417-424, 436, 447-448, 455, 459-460, 492, 494, 571) σχολιάζει εκτενώς το θέμα του συμφωνισμού (ηχηρό κλειστό β - άηχο δασύ φ). Το χαρακτηρίζει μακεδονικό, ελληνικής ετυμολογίας και πανελλήνιας διάδοσης. Πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία τον 4ο-3ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Κάτω Ιταλία τον 5ο αι. μ.Χ.