Βενιαμῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βενιάμης (Αθήνα, 2ος-3ος αι. μ.Χ.)

Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 293

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς. Εβραϊκής προέλευσης.

Γεωγραφική διασπορά: