Βαστία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., FGrH 257 F 37.47 (Φλέγων από τις Τράλλεις)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 164 αρ. 10.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: