Βασταρεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαστάρεος (γεν., 5ος αι. π.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Demir Kapija) ελλην. περ., SEG XLV 807D  (2) Μακεδονία (Παιονία-Λαιαίοι) μέσα 5ου αι. π.Χ., AMNG III (2), 147 αρ. 16

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Και για γλωσσικά σχόλια βλ. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 231, σημ. 6.

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία. Αβέβαιης ετυμολογίας. Βασταρεύς: βασιλιάς της Θράκης (4ος αι. π.Χ.) γνωστός από νόμισμα (τετράδραχμο αιγινητικού συστήματος) με το όνομά του.

Γεωγραφική διασπορά: