Βάσσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βἄσα (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Βάσσηι  (δοτ., Ποτίδαια), Βάσα (βυζ. περ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLV 774

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Αμοργό την αυτοκρ. περ. Τελευταία αναφορά από τη Θράκη τον 5ο αι. μ.Χ.