Βασκίλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Bascilas / Bascila (γεν.) (Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 86 αρ. 4 (= Pilhofer 87)  (2) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 64-65 αρ. 24, 7 (= Pilhofer 519) (3) ;2ος αι. μ.Χ.,  BCH 24 (1900), 307 (= Pilhofer 517)  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για γλωσσικά βλ. Salac 1923, 67 (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_0007-4217_192...)

Σχόλια: 

Αποκλειστικά μακεδονικό όνομα (απαντά στους Φιλίππους), πιθανόν θρακικής προέλευσης. Και οι τρεις αναφορές στα λατινικά (λατινικές επιγραφές). Ο Salac (1923, 67, 74, 86) αναφέρει ότι ο Perdrizet (BCH 26 (1900), 307) διάβαζε, αρχικά, τη γραφή Rascila, την οποία αναθεώρησε έναντι του θρακικού ονόματος Βασκία(ς) (FHG III, 609).

Γεωγραφική διασπορά: