Βαρβατίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ba(r)bation (5ος/6ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ba(r)batio (4ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
5ος/6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος/6ος αι. μ.Χ., CIL III 14203.39

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Martindale 1980.

Σχόλια: 

Λατινικής προέλευσης. Πρωιμότερη αναφορά τον 4ο αι. μ.Χ. από τη Μικρά Σκυθία. Τελευταία αναφορά από τη Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: