Βάλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βάλεντι (δοτ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.408

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Λατινικής προέλευσης. Πρωιμότερη αναφορά τον 2ο-3ο αι. μ.Χ. από την Αμοργό και τελευταία από τη Μικρά Σκυθία τον 3ο αι. μ.Χ.