Βαλέριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 4ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 290

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 190 αρ. 4.

Σχόλια: 

Λατινικής προέλευσης. Πρωιμότερη αναφορά τον 2ο αι. μ.Χ. από τη Μικρά Σκυθία. Τελευταία αναφορά από τη Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) τον 4ο-6ο αι. μ.Χ.