Βαλερία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαλερεία (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.138

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Λατινικής προέλευσης. Πρωιμότερη αναφορά από τη Θεσσαλία (αυτοκρατορική περίοδος). Τελευταία αναφορά από τη Σικελία τον 3ο-5ο αι. μ.Χ.