Βάλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.371-2 (2) IG X.2.1.1027

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Kalleris 1976 [1988], 455. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 185 αρ. 48.

Σχόλια: 

Και οι δύο αναφορές από τη Θεσσαλονίκη τον 2ο αι. μ.Χ.                                                                                              

Στο (1), Αλέξανδρος Α' Βάλας, ηγεμόνας της Αυτοκρατορίας των Σελευκιδών κατά την ελληνιστική εποχή (150–146 π.Χ). Πρβ. Καβάφη "Εύνοια του Αλέξανδρου Βάλα". Στο (2), Νίκανδρος ο και Βάλας, Θεσσαλονικεύς.

Γεωγραφική διασπορά: