Βάκχων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βάχχων (2ος αι. π.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Βακχώνειος (πατρων. επίθ., αυτοκρ. περ., Λέσβος), Βάκχωιντα (αιτ., 3ος αι. π.Χ., Θήβα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;355 π.Χ., TAPA 69 (1938), 51 αρ. 5.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hatzopoulos 1988β, 80. 

Σχόλια: 

Πιθανή πρωιμότερη αναφορά στην Όλυνθο τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από τη Βοιωτία τον 1ο-2ο αι. μ.Χ.