Βακχίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαγχίδης (2ος αι. π.Χ., Αθήνα), Βαχίδης (1ος αι. π.Χ., Κρήτη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 114 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.36

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Δήλο και την Αθήνα τον 2ο αι. π.Χ. Τελευταία βέβαιη μαρτυρία στη Μυσία τον 2ο αι. μ.Χ.