Βαῖρος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1)  2ος αι. μ.Χ., Πτολεμαίος 3.12.33 

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 24, 223, 450

Γεωγραφική διασπορά: