Ὑβρίστας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hυβρίστας (6ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), hυβρίσστας (5ος αι. π.Χ., Αρκαδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 117 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.25

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
23