Ὑμνίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Spiliopoulou-Donderer 2002, 199 αρ. D17

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12