Τυραννίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Tyrannis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Τυρἀνίς (1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.863 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 12 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., TAPA 69 (1938), 66 αρ. 18 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32