Τύχων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τύχον (;6ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / 5ος αι. π.Χ., Θήρα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Δάτος) 357 π.Χ., Ιπποκράτης, Περί Επιδημιών 5.95· 7.121

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42