Τυχαροῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Τυχαροῦτι (δοτ., Θράκη), Τυχαροῦνι (δοτ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG L 642 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4