Τρύφερος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Triferus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 275-280 μ.Χ., ILeukopetra 113.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10