Τριακαδίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τρειακαδίων (2ος αι. μ.Χ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 244 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III.60 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XII 344  (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.697

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7