Τόνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 2ος αι. μ.Χ., FGrH 257 F 37.48 (2-3) 2ος αι. μ.Χ., Arkheologiia (Sofia) 1987 (1), 24 αρ. 1.2 & 25 αρ. 2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: