Τιμοσθένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τιμοστένης (6ος αι. π.Χ., Θήρα), Τιμοσθένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Τειμοσθένης (1ος αι. μ.Χ., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) μετά το 316 π.Χ., IG IV.12.94b.42

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
69